ஆண் நன்று பெண் இனிது
150.00

தன்னைக் கவர்ந்த நபர்களைப் பற்றியும், ஆண்-பெண் உறவு பற்றிய புரிதலை உணர்த்தும் விதமாக, தான் அன்றாடம் சந்திக்கும் மனிதர்களைப் பற்றியும் கட்டுரைகளாக நினைவுகூர்கிறார் கவிஞர் சக்திஜோதி.

0