நலம் தரும் நான்கெழுத்து

₹ 120.00( Save ₹ 36 )

Format: eBooks

Author: டாக்டர் ஜி. ராமானுஜம்

Publisher: தமிழ் திசை

இன்றைய வாழ்க்கை அவசர கோலமாகிவிட்டது. உலகில் பலரது வாழ்க்கை, ஓட்டத்துக்கு இடையேதான் நகர்ந்துகொண்டிருக்கிறது. இதற்கிடையே சிக்கிக்கொண்டு நம் உடல் படாத பாடு படுகிறது. நோய்கள் பெருகுகின்றன. அதற்கு மருத்துவர்களைப் பார்க்கிறோம், சிகிச்சையும் எடுத்துக்கொள்கிறோம்.

Related Books

0
Help & Support