கடலம்மா பேசுறங் கண்ணு! -வறீதையா கான்ஸ்தந்தின்
105.00

150.00(Flash Sale 105.00)

தமிழகத்திலும் இந்தியாவிலும் மீனவ மக்கள் குறித்த கவனம் மிகக் குறைவாகவே இருக்கிறது. தமிழகக் கடற்கரையெங்கும் விரவியுள்ள மீனவர்கள் அரசியல்வாதிகளால் கண்டுகொள்ளப்படாமல் இருப்பது ஒருபுறம்.

0