காலை நாளிதழ் படிக்கும் வாய்ப்பைத் தவறவிட்டு விட்டீர்களா?

இந்து தமிழ் திசை அச்சு நாளிதழின் அதே அனுபவம் டிஜிட்டல் நாளிதழிலும்… உங்கள் விரல் நுனியில்... எங்கேயும் எப்போதும்…

Learn More

15 நாட்கள் இலவச முன்னோட்டத்துக்கு பதிவு செய்க
/

Or register with facebook google plus

15 நாட்கள் இலவசப் பதிவு

இலவச முன்னோட்டத்துக்குப் பதிவு செய்து 15 நாட்கள் இந்து தமிழ் திசை மற்றும் காமதேனு இதழ்களை டிஜிட்டலில் இலவசமாக வாசிக்கலாம்.

The numerous benefits of getting registered

With a single sign in  you get access to all the digital products of Hindu Tamil Thisai. Read Hindu Tamil Thisai, Kamadenu Weekly Magazine and E-Books at your convenience.

Register For Free
Newspaper replica

Read the exact replica of your daily newspaper in a clean digital format

Share

Read the exact replica of your daily newspaper in a clean digital format

Save

Read the exact replica of your daily newspaper in a clean digital format

Search

Read the exact replica of your daily newspaper in a clean digital format

archive

Read the exact replica of your daily newspaper in a clean digital format

Optimized reading options

Read the exact replica of your daily newspaper in a clean digital format

How Does it Work?

Get registered now and enjoy the reading for free.

Later you can check the options you have, to decide whether to continue the subscription or not.

1

Get Registered

Its a simple process and you wont be charged anything for first 15 days! No commitments. You can avoid renewing if you dont like what you get.

2

Choose a Plan

We will remind you three days before your trial ends to look at the plans.Select the digital assets you prefer to continue reading, and pay only for that.

3

Select a Payment mode

Pay for daily, monthly or weekly as per your convenience.Again, theres no commitments. You can cancel the subscription anytime.

Start 15 Day Trial

Plans made for your convenience

Get started with our Starter Pack for free and read E Paper & E Magazine at your convenience. Later you can choose any plans from Basic, Premium or Ultimate and pay the amount either monthly, quarterly, half yearly or yearly.

இந்து தமிழ் திசை E-Paper - 3 YEARS

Special Offer

Actual Price - 7,560 Cost 2,222
More offersAdd to Cart
இந்து தமிழ் திசை E-Paper - 1 YEAR-

Special Offer

Actual Price - 2,520 Cost 777
More offersAdd to Cart
இந்து தமிழ் திசை E-Paper - 1 Month

Launching Offer 53% OFF

Actual Price - 210 Cost 99
More offersAdd to Cart
இந்து தமிழ் திசை E-Paper - 3 Months

Super Saver Offer

Actual Price - 630 Cost 249
More offersAdd to Cart
Sorry, No products available
0